Sposób zapisu danych na taśmach stimerowych (LTO, DLT, DDS, AIT, QIC) jest identyczny jak na dyskietkach, kasetach VHS, paskach magnetycznych więc należałoby potraktować ten nośnik jako magnetyczny (norma T) Jednak jego gęstość i uporządkowanie sugeruje, że mamy dotyczenia z nośnikiem przechowującym informacje w rozmiarze pomniejszonym, czyli norma F. Do tej grupy zaliczamy takie nośniki jak: slajdy, mikrofilmy, klisze.

 

Jakie to ma znaczenie? W przypadku niszczenia fizycznego tego nośnika, prawidłowa jego klasyfikacja ma ogromne znaczenie.

Przed rozpoczęciem niszczenia należy zadać sobie podstawowe pytanie,
Czy nośniki typy LTO zgodnie z normą DIN zaliczamy do?
a) Magnetycznych nośników danych (Norma T)
b) Mikrofilmów (Norma F)

Taśmy LTO są jednym z najtrudniejszych nośników w niszczeniu

 

Finansowanie usługi

 

Dlaczego my?

Kto ma najlepiej zabezpieczony transport? My!
(Monitoring, GPS, Plomby elektroniczne, czujnik otwarcia drzwi, możliwość zdalnego unieruchomienia samochodu)

Kto ma najlepszą procedurę niszczenia? My!
(Niszczymy dokumenty w 24h, klatka bezpieczeństwa, monitoring, ochrona, zabezpieczenia antywłamaniowe)

Kto najlepiej dokumentuje proces niszczenia i to za darmo? My!
(raport, protokół, zestawienie logistyczne, raport z plomby elektronicznej, nagranie z monitoringu niszczenia i transportu)

Kto ma najlepiej wyszkolony personel? My!
(zatrudniony IOD, konwojencie posiadaj uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, cykliczne szkolenia z ODO)

Kto ma najatrakcyjniejszą cenę? My!
(cena zawiera wszystkie koszty, w tym koszty transportu, wnoszenia/znoszenia dokumentów, przygotowania do transportu i inne)

Zapraszam do kontaktu z nami